Aanmelden kan (uitsluitend) telefonisch. Aanmeldingen per mail worden om privacyredenen niet verwerkt.

Ik ben het best bereikbaar tijdens telefonische spreekuren op maandag, dinsdag en donderdag tussen 12.00 en 13.00 uur.

Bij aanmelding worden jouw persoonlijke gegevens opgenomen. Daarnaast vindt een screeningsgesprek plaats waarbij kort wordt ingegaan op de reden van aanmelding en klachten. Zodoende kan ik een inschatting maken van jouw problemen en beoordelen of ik je kan helpen. Omgekeerd heb jij de gelegenheid vragen te stellen en geeft het gesprek jou een indruk van mij. Bij een wederzijds positieve indruk, krijgt je een plek op de wachtlijst en zal ik een indicatie geven wat betreft de wachttijd.

Helaas moet rekening worden gehouden met een wachttijd van enkele weken tot maanden. De wachttijd betreft de intake. Na de intake, die gemiddeld 2 afspraken beslaat, wordt vervolgd met de uitvoering van het (behandel)advies en is er geen wachttijd meer.

Wanneer de wachttijd te lang is zal ik je (terug)verwijzen naar de huisarts of een collega. Ook kan je voor zorgbemiddeling contact opnemen met jouw zorgverzekeraar (zie onderaan deze pagina).
Wanneer mijn inschatting is dat jij elders beter of eerder geholpen kan worden zal ik dat ook met je bespreken.

Bij een lange wachttijd bestaat evt. de mogelijkheid tot een eerdere kennismaking. In een gesprek van ongeveer 30 minuten kan jij je een indruk vormen van wie ik ben, beoordelen of jij je voldoende op jouw gemak voelt en of dit het wachten waard is. Omdat ik deze tijd niet kan declareren bij de zorgverzekering, zijn de kosten hiervan voor jouw eigen rekening.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling.
Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).