U kunt zich (uitsluitend) telefonisch aanmelden. Ik ben het best bereikbaar tijdens telefonische spreekuren op maandag, dinsdag en donderdag tussen 12.00 en 13.00 uur.

Aanmeldingen per mail worden om privacyredenen niet verwerkt.

Bij aanmelding worden uw persoonlijke gegevens opgenomen. Daarnaast vindt een screeningsgesprek plaats waarbij kort wordt ingegaan op de reden van aanmelding en klachten. Zodoende kan ik een inschatting maken van uw problemen en beoordelen of ik u kan helpen. Omgekeerd heeft u de gelegenheid vragen te stellen en geeft het gesprek u een indruk van mij. Bij een wederzijds positieve indruk, krijgt u een plek op de wachtlijst en zal ik een indicatie geven wat betreft de wachttijd.

Helaas moet rekening worden gehouden met een wachttijd van enkele weken tot maanden (afhankelijk van de GB of G-GGZ). De wachttijd betreft de intake. Na de intake, die gemiddeld 2 afspraken beslaat, wordt vervolgd met de uitvoering van het (behandel)advies en is er geen wachttijd meer.

Wanneer de wachttijd te lang is zal ik u (terug)verwijzen naar de huisarts of een collega. Ook kunt u voor zorgbemiddeling contact opnemen met uw zorgverzekeraar.
Wanneer mijn inschatting is dat u elders beter of eerder geholpen kan worden zal ik dat ook met u bespreken.

Bij een lange wachttijd bestaat evt. de mogelijkheid tot een eerdere kennismaking. In een gesprek van ongeveer 30 minuten kunt u zich een indruk vormen van wie ik ben, beoordelen of u zich voldoende op uw gemak voelt en of dit het wachten waard is. Omdat ik deze tijd niet kan declareren bij de zorgverzekering, zijn de kosten hiervan voor uw eigen rekening.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling.
Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).