Vergoedingen

De vergoeding van de geestelijke gezondheidszorg is opgenomen in de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet (Zvw). Dit betekent dat jouw behandeling wordt vergoed wanneer deze aan de vastgestelde criteria voldoet. Wel dien je rekening te houden met het wettelijk verplichte eigen risico van minimaal € 385,00.

Wordt behandeling vergoed?

Om voor vergoeding door de zorgverzekeraar in aanmerking te komen zijn de volgende factoren van belang:

 • Je dient in bezit te zijn van een verwijzing door een huisarts.
 • Een DSM-classificatie die voor vergoeding in aanmerking komt.
  Bepaalde problemen (o.a. burn-out, relatieproblemen, aanpassingsstoornissen) worden niet vergoed uit de basisverzekering. Raadpleeg jouw zorgverzekeraar om zeker te weten wat onder de dekking van jouw polis valt.

Indien je een hulpvraag hebt die niet onder de vergoede zorg valt, is het uiteraard ook mogelijk om je aan te melden. De kosten van behandeling zijn dan voor eigen rekening.

Welk percentage wordt vergoed?

Het percentage van jouw behandeling dat wordt vergoed is afhankelijk van de volgende factoren:

 • Contract met uw zorgverzekeraar?
  Als ik een contract heb met de zorgverzekeraar waar je verzekerd bent, wordt de behandeling (uitgezonderd het eigen risico) geheel vergoed. Jouw behandeling wordt direct met jouw zorgverzekeraar verrekend. Tarieven die ik voor zorg declareer, verschillen per zorgverzekeraar, afhankelijk van contractuele afspraken. De zorgverzekeraar betaalt altijd een deel van het zogenoemde NZa-tarief. Mocht je interesse hebben in de tarieven die voor jou gelden dan kan je die bij mij opvragen.
  Een overzicht van zorgverzekeraars met wie ik in 2024 een overeenkomst heb afgesloten vindt u onder ‘contracten’.
 • Geen contract met uw zorgverzekeraar: naturapolis of restitutiepolis?
  Indien ik geen contract heb met jouw zorgverzekeraar bepaalt de polis het percentage van jouw behandeling dat vergoed wordt. Ongeacht het type polis wordt de behandeling in de eerste instantie bij jou in rekening gebracht en kan je deze declareren bij jouw zorgverzekeraar.
  Bij een naturapolis wordt jouw behandeling slechts gedeeltelijk vergoed. Percentages liggen doorgaans tussen de 60% en 80% maar verschillen per polis en zorgverzekeraar. Heb je een restitutiepolis, dan wordt jouw behandeling in principe volledig vergoed (uitgezonderd eigen risico).
  Informeer vooraf in beide gevallen zelf goed bij jouw zorgverzekeraar.

Contracten

Voor 2024 heb ik contracten afgesloten met onderstaande zorgverzekeraars. Dit betekent dat vergoeding van de behandeling direct wordt verrekend met de betreffende zorgverzekeraar. Datzelfde geldt voor de labels die onder de betreffende zorgverzekeraar (koepel) vallen. Zie hier voor een overzicht van zorgverzekeraars en labels.

Gecontracteerde zorgverzekeraars 2024: CZ, VGZ, Zilveren Kruis, Menzis

Met de volgende zorgverzekeraars heb ik voor 2024 géén contract afgesloten:
ASR, Caresq, DSW, ONVZ, Salland zorgverzekeraar, Zorg en Zekerheid

Tarieven

Tarieven in de geestelijke gezondheidszorg worden jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa). Vanaf 1 januari 2022 is het zorgprestatiemodel het nieuwe systeem van bekostiging van de ggz. In het zorgprestatiemodel wordt gewerkt met consulten. De duur van een consult is bepalend voor het tarief dat in rekening wordt gebracht. Meer informatie over het zorgprestatiemodel kunt u hier vinden.

No show-tarief

Voor afspraken die niet worden nagekomen of minder dan 24 uur tevoren worden afgezegd, wordt een tarief van € 70,00 in rekening gebracht. De gereserveerde tijd kan in dat tijdsbestek namelijk niet meer worden benut voor een andere cliënt. Jouw zorgverzekeraar vergoedt niet als je niet op de gemaakte afspraak komt.

Zelf betalen

Je kan ervoor kiezen om jouw behandeling zelf te bekostigen. In dat geval heb je geen verwijzing van uw huisarts nodig. Voor die situaties hanteer ik een tarief van € 131,82 per 60 min. bestede tijd (NZa-tarief). Zowel contacttijd als administratieve tijd (o.a. voorbereiding, verslaglegging) wordt in rekening gebracht.

Leertherapie en supervisie

Voor leertherapie en supervisie geldt een sessietarief van € 115,00 (45 min.).

Kennismaking

Voor een kennismakingsgesprek in het kader van supervisie of leertherapie geldt een tarief van € 50,00 (30 min.). Indien je besluit jouw supervisie of leertherapie bij mij te volgen, worden deze kosten later verrekend met die van de supervisie resp. leertherapie.