Ik bied voornamelijk behandeling binnen de gespecialiseerde ggz (G-GGZ of S-GGZ) en in beperktere mate binnen de generalistische basis-ggz (GB-GGZ).

Wat is het verschil tussen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz?

Voor lichte en matige psychische problemen wordt vaak een kortdurende (minder dan 10 tot 12 sessies), klachtgerichte behandeling geadviseerd. Dergelijke behandelingen vallen binnen de GB-GGZ.
Behandeling in de G-GGZ is aangewezen bij complexe en ernstige psychische problemen. Het betreft veelal langdurig bestaande en/of terugkerende klachten waarvoor psychotherapie geïndiceerd is.

Visie

In mijn praktijk richt ik mij vooral op mensen die vaak al lang of steeds terugkerende klachten hebben. Dat kan het gevolg zijn van nare ervaringen, kort of langer geleden.
Ook kan het zijn dat je in de loop van jouw leven patronen hebt ontwikkeld die (onbewust en/of ongewild) van invloed zijn op jouw functioneren, leiden tot klachten of deze versterken.
Ik hecht waarde een aan veilige en vertrouwde sfeer waarbinnen we samen op zoek kunnen gaan naar zowel de oorsprong van jouw klachten als naar jouw veerkracht en herstelvermogen. Ik zie therapie als een proces waarin we samenwerken; waarin jouw inbreng, inzet en motivatie net zo belangrijk zijn als mijn professionele kennis en ervaring. Doel van dat proces is dat jij je kan ontwikkelen volgens jouw (emotionele) behoeften en waarden, het leven kan gaan leiden dat bij jou past en waarin mijn rol overbodig is.

Contra-indicaties

Ik heb in mijn praktijk geen aanbod voor:

  • Verslavingsproblematiek / (ernstig) middelengebruik
  • Psychotische stoornissen
  • (ernstige) eetstoornissen
  • Crisisgevoeligheid / dreigende suïcidaliteit
  • Forensische problematiek
  • Agressieproblematiek / dreigend delictgedrag
  • Autisme spectrum problematiek
  • Overige problemen die intensievere of meer specialistische zorg vragen